Rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä
Hopea Design Vaara
Impivaarantie 2 B 4, 02880 Veikkola

Y-tunnus 2481265-2, ALV rek.

Rekisteriasioita hoitava henkilö
Teuvo Vaara
p. 0504610222
e-mail: teuvo@hdvaara.fi

Rekisterin nimi
Hopea Design Vaara verkkokaupan ja myynnin asiakastiedot

Rekisterin käyttötarkoitus
Hopea Design Vaara (HDV) tallettaa vain kirjanpidon vaatimat tiedot toimitetuista tilauksista mutta ei pidä muuta rekisteriä asiakkaistaan. HDV ei tallenna asiakkaiden tilaushistoriaa. Asiakkaiden tilausten käsittelyn yhteydessä vain laskutukseen lain mukaan tarvittavat tiedot kirjataan laskuun. Laskutukseen tarvittavat tiedot ovat tilaajan nimi ja osoite, eikä niistä pidetä muuta rekisteriä eikä listoja. Sähköisesti saapuneet tilaukset kuten sähköpostit tallentuvat sähköpostiohjelmaan (gmail), jossa ne säilyvät määräämättömän ajan. HDV poistaa pyydettäessä tällaisen saapuneen sähköpostin, ja siihen liittyvän metatiedon sähköpostiohjelmasta. HDV poistaa pyydettäessä henkilötiedot myös paperisista asiakirjoista kuten tilauksista ja laskuista kirjanpitolain sallimissa rajoissa. Paperilla saapuneet tilaukset ja laskujen kopiot talletetaan kirjanpitoon. Tilauksesta tehdyssä laskussa on tilaajan nimi ja tarvittaessa myös osoite tai sähköpostiosoite. Laskun kopio jää yrityksen kirjanpitoon kirjanpitolain mukaiseksi minimiajaksi. Minimiajan jälkeen myös laskuissa esiintyvät nimi ja osoitetiedot voidaan pyydettäessä poistaa. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain, kirjanpitolain ja yleisen tietosuoja-asetuksen sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Hopea Design Vaara ei luovuta henkilötietoja eteenpäin kolmansille osapuolille eikä käytä henkilötietoja markkinointiin.

Rekisterin suojaus
Tilausten, toimitusten ja laskutuksen yhteydessä käsiteltäviin henkilötietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan Hopea Design Vaara yrityksen henkilökuntaan kuuluvat henkilöt. Henkilökuntaa sitoo vaitiolovelvollisuus.

Henkilötietojen luovutus
Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman asiakkaan hyväksyntää.

Veikkolassa 11.3.2018

 

Teuvo Vaara